درمان شانه یخ زده با فیزیوتراپی و لیزر پرتوان

فیزیوتراپی رسا در تهران
منتشر شده در 13 آبان 1399

مشکل این بیمار عزیز فروزن شولدر یا شانه ی یخ زده است که به دنبال آسیب تاندون شانه ایجاد شده. در این بیماری به دلیل چسبندگی و ضخیم شدن کپسول مفصلی درد و محدودیت در حرکات شانه ایجاد می شود.


برای درمان این بیمار از موبیلیزیشن مفصل تکنیک های درمانی دستی کشش تمرین درمانی و الکتروتراپی استفاده شده است و پس از طی دوره ی فیزیوتراپی دامنه ی حرکات شانه کامل شده و بیمار میتواند کارهای روزمره و شغلی خود را بدون درد انجام دهد.فیزیوتراپی رسا در محدوده شریعتی تجریش الهیه قیطریه نزدیک مترو قرار گرفته است تلفن 22638942


سایت www.rasaaclinic.ir

دیدگاه کاربران