اشد مجازات در انتظار عاملان سرقت خشن در یکی از محلات کرمانشاه

خبر از ما
منتشر شده در 13 آذر 1399

روز گذشته در حادثه‌ای اسفبار دوجوان بزهکار سد راه بانویی کرمانشاهی شده وضمن تهدید باسلاح و ایجاد رعب و وحشت به ضرب وشتم و ربودن اموال او اقدام کردند

دیدگاه کاربران