پروپوزال معماری ( روش تحقیق ارشد )

یونی شاپ
منتشر شده در 17 دی 1398

Unishop.sellfile.ir


تهیه پروپوزال ارشد یا طرح پیشنهادی تحقیق نخستین گام در فرایند تحقیق است که توجیه‌پذیر بودن آن مورد قضاوت قرار می‌گیرد و دانشجو باید بتواند از آن دفاع کند. تنظیم نهایی پروپوزال ارشد اهمیت بسیار زیادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارد.

دیدگاه کاربران