اگر در برف گیر افتادید، با طناب و چاقو، به سادگی یک زنجیر چرخ درست کنید !

ایران امیر
منتشر شده در 05 بهمن 1398

اگر در برف غافلگیر شدید و گیر افتادید، با طناب و چاقو، به سادگی یک زنجیر چرخ درست کنید !

سعی کنید همیشه طناب و چاقو در ماشین داشته باشید !

از دست ندید حتما کلیپ را ببینید و برای دوستان خود نیز بفرستید.

دیدگاه کاربران
<