بازتاب حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های خارجی

ترنج
منتشر شده در 23 بهمن 1398

رسانه ها و شبکه های خارجی با پوشش راهپیمایی 22 بهمن ایرانیان با ابراز حیرت از حضور گسترده مردم در سرمای زیر صفر اغلب استان ها این حرکت را کن نظیر و تاریخی توصیف کردند.

دیدگاه کاربران