فیلم سونوگرافی جنین دختر در 31 هفتگی

سونوگرافی سروش _ دکتر محمد زاده
منتشر شده در 05 فروردین 1399

فیلم سونوگرافی جنین دختر در 31 هفتگی، توسط سونوگرافی سروش در غرب تهران. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیش تر به وب سایت http://soroush-sonography.ir/ مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۱۶۲۱۲۵ -021 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه کاربران