گردباد وحشتناک و ویرانگر در نبراسکا آمریکا

کاوشگر
منتشر شده در 24 اردیبهشت 1403

ثبت گردباد توسط دوربین دش کم ماشین

دیدگاه کاربران