جای خالی دوستان پارسا خائف در برنامهٔ عصر جدید

میرادو
منتشر شده در 02 مرداد 1398

پارسا خائف، خوانندهٔ ۱۴ سالهٔ اردبیلی این روزها ستارهٔ برنامهٔ «عصر جدید» است. او به انتخاب مردم و با ۴ میلیون رای به دور نهایی رقابتِ «عصر جدید» راه پیدا کرد. پارسا خائف سال گذشته نفر اول آواز دستگاهی در جشنوارهٔ موسیقی جوان شد اما بسیاری از دوستان و هم نوازان او به خاطر یک ممنوعیت کهنه حق حضور در برنامهٔ «عصر جدید» را ندارند. از هنر ۴ نفر از آن ها لذت ببریم.

دیدگاه کاربران