سرریز با شکوه سد داریان در طبیعت زیبای اورامانات

وب گرد
منتشر شده در 24 مرداد 1398

در سفرمان به منطقه اورامانات از مسیر زیبای نودشه به گردنه تته و سپس روستای اورامان تخت رفتیم. دیدن سرریز با شکوه سد داریان هم هیجان انگیز بود.

دیدگاه کاربران