اولیای دم میترا استاد از محمدعلی نجفی گذشت کرد.

ترنج
منتشر شده در 23 مرداد 1398

بازتاب خبر داغ امروز در بخش مرور اخبار برنامه صبحگاهی سلام صبح بخیر و خبر داغ بخشش محمدعلی نجفی

دیدگاه کاربران