دستگاه رول به شیت / دستگاه برش اتوماتیک رول به شیت

لوتوس رول فرمینگ / www.lotosforming.ir/

دستگاه برش رول به شیت,دستگاه رول به شیت,دستگاه برش اتوماتیک رول به شیت,دستگاه برش رول به شیت,برش رول به شیت,خط شیت‌کن ورق فلزات, دستگاه رول به شیت

09133316692 ایمانیان

www.lotosforming.com

آدرس دفترخاورمیانه: ایران،اصفهان،شهرک صنعتی نجف آباد2

دیدگاه کاربران