همنوازی همزمان با یک گیتار

ماهور
منتشر شده در 19 تیر 1396

کیلیپی زیبا و دیدینی از همنوازی همزمان با یک گیتار که خلاقیت و تمرکز بالا را نشان می دهد.

دیدگاه کاربران