عجیب ترین بانک ایتالیا که با پنیر معامله میکند!

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 02 آبان 1400

شاید با عنوان این ویدئو به فکر زمانی بیفتید که پول هنوز اختراع نشده بود. این بانک اما کار عجیبتری می کند. غیر از سیستم جالب توجه آن محیطش نیز جالب و دیدنیست. اینگونه کسب و کارها می تواند کمک قابل توجهی به بقای کشاورزی و دامپروری کند. همراه ما باشید تا سری بزنیم به این بانک که با پنیر معامله می کند!

دیدگاه کاربران