توافق 25 ساله با چین یعنی تاراج ایران!!!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 فروردین 1400

افزایش تحرکات برای دامن زدن به حرکت های اعتراضی در ایران بعد از توافق 25 ساله ایران و چین


واکنش های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای به توافق راهبردی ایران با چین

دیدگاه کاربران