روایت رئیسی از ماجرای افزایش قیمت بنزین

انتخاب 1400
منتشر شده در 20 خرداد 1400

روایت رئیسی از ماجرای افزایش قیمت بنزین: سه بار اعتراض کردم موافق نبودم


🔹مسئله افزایش قیمت بنزین نیز از جمله مسائلی بود که در دولت تصویب شده و در این جلسه صرفا بررسی نهایی می‌شد.


🔹بنده از زمان اجرای آن مطلع نبودم تا اینکه چند روز قبل اجرا اطلاع یافتم.


🔹یک یادداشت رسمی به دولت دادم و گفتم زمینه کشور برای اجرای این قانون مناسب نیست.

دیدگاه کاربران