فاجعه زیست محیطی در جزیره خارک

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 19 فروردین 1400

فاجعه زیست محیطی در جزیره خارک

دیدگاه کاربران