کمپ تمرینی فوق العاده و جدید لسترسیتی

ورزشی ترین
منتشر شده در 19 دی 1399

کمپ جدید لسترسیتیزیبایی محض

آبی پوشان شهر لستر انگلستان خود را مهیای حضور در کمپ جدید باشگاه شان می کنند کمپی که با امکانات ویژه و هزینه ای صد میلیون پوندی آماده شده است.

دیدگاه کاربران