نشست خبری پورموسوی پس از دیدار با پرسپولیس

ورزشی
منتشر شده در 01 آذر 1399

نشست خبری پورموسوی سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار با پرسپولیس

دیدگاه کاربران