کرامات آن درویش کی در کشتی متهمش کردند - مولانا

پارچینا
منتشر شده در 19 آذر 1399

مولوی مثنوی معنوی دفتر دوم


بود درویشی درون کشتیی / ساخته از رخت مردی پشتیی


یاوه شد همیان زر او خفته بود / جمله را جستند و او را هم نمود


#مولانا جلال الدین محمد بلخی Rumi داستان معروف درویش و گم شدن کیسه زر را در بخش 101 تعریف می‌کند که در پی جستن زر درویش را متهم می‌کنند در حالیکه از ارزش آن شخص درویش بیخبر بودند. وقتی میخواهند با زور درویش را به دریا بیاندازند تنها به اشاره ای از جانب درویش صدهزاران ماهی از #دریا سردر می‌آورند و در دهان هر یک دری گرانبهاست.


درویش درهای گران بها را جلوی اهل کشتی می‌ریزد و خود به آسمان می‌رود. در درگاه الهی از اهل کشتی اعلام برائت می‌کند و می‌گوید من از این اهل کشتی جدا هستم.


کانال #پارچینا این داستان را به زبان شعر و در قالب انیمیشن تصویر کرده است که آن را در این قسمت آورده‌ایم.


زندگی بدون نهنگ ممکن نیست @parchina ()())( سایت ای‌نهنگ (الکترونهنگ فاطر سماوات: enahang.ir)

دیدگاه کاربران
<