نخستین پروژه روستایی شیرین سازی آب دریا استان بوشهر افتتاح می شود

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 27 شهریور 1399

نخستین پروژه روستایی شیرین سازی آب دریا استان بوشهر افتتاح می شود

دیدگاه کاربران