لحظه معرفی پیروز حناچی به عنوان چهاردهمین شهردار تهران

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 آبان 1397

### بخشی از سوابق اجرایی ‌دکتر پیروز حناچی به شرح زیر است؛


 • شرکت در عملیاتهای مختلف در 8 سال دفاع مقدس (عملیات مطلع الفجر گیلانغرب، عملیات والفجر مقدماتی، عملیات خیبر (پل خیبر)، پشتیبانی و مهندسی عملیات والفجر 8 )
 • شرکت در طراحی و اجرای بیمارستانهای صحرایی و اورژانس های مختلف در طول دفاع مقدس (1369- 1364)
 • وزارت فرهنگ و آموزش عالی (معاونت عمرانی و دفاعی) کارشناس طرحهای عمرانی دانشگاهها (1370- 1368)
 • کار شناس طرحهای عمرانی دانشگاه تهران (1372-1370)
 • قائم مقام ریاست دانشکده هنر های زیبا (1374-1372)
 • رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی (1376-1374)
 • عضو شورای عالی فنی سازمان میراث فرهنگی (1376-1374)
 • عضو شورایعالی میراث فرهنگی کشور
 • عضو هیات امنای پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور (تا کنون)
 • عضو شورایعالی سازمان میراث فرهنگی (1392 تا کنون)
 • مدیر گروه مرمت ابنیه وبافت (حفاظت و توسعه ) دانشکده معماری دانشگاه تهران
 • معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (1378-1376)
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران (1379-1378)
 • رئیس مرکزمطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی (1380-1379)
 • سردبیر و مدیر مسئول مجله تخصصی آبادی (1384-1379)
 • معاون معماری و شهر سازی وزارت مسکن و شهرسازی (1384- 1379)
 • دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور (1384-1379)
 • عضو اصلی و فرعی کمیسیون زیر بنایی دولت (1384-1379)
 • عضو شورای عالی ترافیک (1384-1379)
 • عضو کمیسیون ماده 5 (1384-1379)
 • عضو و رئیس شورای تدوین مقررات ملی (1379-1376)
 • مشاور رئیس دانشگاه تهران ورئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در طرح توسعه دانشگاه تهران (1384-1380)
 • عضو شورای قضاوت گروه معماری و شهرسازی جشنواره خوارزمی (1386)
 • دبیر اولین همایش معماری معاصر در اماکن مذهبی مشهد مقدس (1386)
 • رئیس موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر
 • معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ایران
 • معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران (1396 الی 1397)
 • معاون شهرسازی و معماری (1397 تاکنون)
دیدگاه کاربران