پخش خودکار بعدی

همگی ایستاد ه هستند ،حساب اعمال شروع ...

المفلحون فارسی المفلحون فارسی
1


همگی ایستاد ه هستند ،حساب اعمال شروع میشود

و صفحات از آسمان پایین می افتند


آسمان باز میشود ، و چندین دروازه دارد ، و فرشتگان

ایستاده اند و صفحات پاین می افتند


و می بینی که ملیون ها صفحه پایین می افتند

کتاب ها و صفحات پایین می افتند .... در همه جا


و تو ایستاده هستی و هر طرف می بینی و در این فکر هستی که آیا کتاب تو را به دست راستت میدهند و یا به دست چپ


بعدا یک شخص را می بینی

که کتاب اعمالش را به دست راستش میدهند


صدا میزند ، ببینید کتاب مرا ، من یقین داشتم

که به حساب اعمالم جواب گو خواهم بود


ببینید ! کتابش در دست راستش است ، و

خوشحال است و به همه نشان میدهد


به همگی میگوید اینجا ببینید و اعمال نیک مرا ببینید


در آن حال که ایستاده هستی ، کسی

دیگری را میبینی که کتابش را به دست چپش میدهند


و شروع به فریاد کشیدن میکند ! ای کاش هیچگاه کتابم را برایم نمیدادند...


ای کاش زندگی ام این طور نمی گذشت


ای کاش مرگم آخر کار بود


ثروتم هیچ یاری ام کرده نمیتواند


دیگر آن قدرت و شوکت دنیایم نیست


زمانیکه کتابش را بدستش میگیرد و می بیند... و شروع به خواندنش میکند


دروغ


فریب

آزار و اذیت مردم...


► Official Website: http://www.almoflihun.com

► Facebook page: http://www.facebook.com/almoflihun

► twitter: : http://www.twitter.com/almoflihun

تاریخ انتشار 03 / 06 / 1398
دسته‌بندی سرگرمی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.