وزن بازار پسند بوقلمون بالغ

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

منبع:


در بوقلمون های سیاه رنگ وزن بین 7 الی 8 کیلوگرم برای بوقلمون های بومی اصلاح شده و بوقلمون های برنز وزن مناسب برای فروش است که می تواند بیشتری سود را به شما بدهد. برای جزئیات بیشتر می توانید به ادامه ویدئو توجه کنید


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/311-bazar2018-09-14-10-50-37.html

دیدگاه کاربران