معاون وزیر بهداشت: اگر تعداد کشته شدگان این تعداد باشد استفعغا میدهم

دیدنی ها
منتشر شده در 05 اسفند 1398

معاون کل وزارت بهداشت: اگر تعداد کشته شدگان قم نصف یا یک چهارم عدد اعلام شده نماینده قم باشد من استعفا میدهم

دیدگاه کاربران