بزیک: همیشه در فوتبال پایه ناموفق بودیم

دنیای ورزشی
منتشر شده در 26 دی 1398

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با "ادموند بزیک" از خاطرات و حسرت های او در پرسپولیس و تیم ملی ایران

دیدگاه کاربران