ضربه هنگفت قطع اینترنت به گیم ایران

شگفتانه
منتشر شده در 08 آذر 1398

در این قسمت از برنامه ویدیویی ویجیاتو درباره قطعی اخیر اینترنت بین‌الملل صحبت می‌کنیم و ضرر هنگفتی را که جامعه گیم ایران در طول این دوران متحمل شد مورد بررسی قرار دادیم.

دیدگاه کاربران