جواهرات طرح مار از جواهرات محبوب خانواده های سلطنتی

دکوریکور
منتشر شده در 28 مرداد 1399

مار نماد خرد و حکمت و ابهت است. بسیاری از پادشاهان و خانواده های سلطنتی در سراسر از جواهرات شکل مار استفاده کرده اند که با سنگهای رنگارنگ گران قیمت تزئین کرده اند. جواهرات مار طرح بولگاری نقره را در سایت دکوریکور مشاهده نمایید. www.decoricor.com

دیدگاه کاربران