مستند قیام غریب

آستان قدس رضوی
منتشر شده در 21 تیر 1399

روایتی از جنایت هولناک ۲۱ تیر سال ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد

دیدگاه کاربران