کلیپ تولد خرداد ماهی - آغاز پادشاهی خرداد ماهی ها

صبا
منتشر شده در 01 خرداد 1403

خرداد خرداد خرداد


عجیب عجیب همه چیزشان عجیب است...


تعارف که نداریم که آقا بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...


زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...


از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...


برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...


ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...


عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...


آغاز حکومتمون مبارک باشه خردادیا 👑🌸

دیدگاه کاربران