فیلم کوتاه نذر - مسافر

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 خرداد 1403

به نیت نام مبارک شما نذر کردم

وقتی که نا امید از زمین و زمان دل بریده از همه

به درگاه تو پناه آوردم.

می دانستم صدایم می شنوی و می توانی

واسطه اجابت حاجتم از خداوند باشی.

دیدگاه کاربران