دماوند کلاه به سر شد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 بهمن 1402

صحنه اتفاقی و جالبی از تلاقی ابر و قله دماوند که روز گذشته ثبت شده است

دیدگاه کاربران
<