بخوای نخوای به سمت جلو در حرکتی ، پس هدفمند برو

من پنهان
منتشر شده در 16 مهر 1398

سلام

بهترین روش افزایش کیفیت زندگی ، شناخت خود و ویژگی ها و شرایط محیطی خودمان است . با دردست داشتن این اطلاعات می توانیم مسیر حرکت و سرعت پیشروی به سمت آنچه مورد نظرمان می باشد را تنظیم کنیم و با نشاط و چشم باز به سمت هدف مطلوب خود حرکت کنیم . بیائیم طبق یک برنامه زمانبندی شده و شفاف و بصورت کاملاً واقعی براساس افزایش سطح خواسته ها و نیازها ، توانایی ها و منابع خود را ارتقا داده و به رویاهای شیرین و دست یافتنی خود اجازه ظهور و حضور بدهیم .

دیدگاه کاربران