دستگاه وکیم

تجهیزات آشپزخانه صنعتی
منتشر شده در 29 آبان 1398

دستگاه وکیم فروشگاهی رو میزی برای وکیم مواد غذایی است.

دیدگاه کاربران