تاریخ عرضه محصولات اپل به بازار

silent
منتشر شده در 22 شهریور 1397

تمامی محصولات جدید اپل ابتدا در تاریخ 19 اکتبر به بازار عرضه خواهند شد و سپس به باقی نقاط دنیا در تاریخ 28 سپتامبر عرضه میشود

دیدگاه کاربران