درهم شکستن خودرو پلیس آمریکا توسط معترضان به قتل جورج فلوید

درهم برهم
منتشر شده در 12 خرداد 1399

درهم شکستن خودرو پلیس آمریکا توسط معترضان به قتل جورج فلوید در شهر لس آنجلس

دیدگاه کاربران