معیارهای بستری بیمار سکته مغزی در بخش مراقب های ویژه سکته مغزی SCU

دکتر رادنوش پشم فروش فوق تخصص اینترونشنال و نورورادیولوژی

توضیحات دکتر رادنوش پشم فروش درباره معیارهای بستری بیمار سکته مغزی در بخش مراقب های ویژه سکته مغزی SCU ، سخنرانی در وبینار انجمن سکته مغزی ایران برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

https://drpashmforoosh.com/

دیدگاه کاربران