نقش آستان قدس در اشتغالزایی و افزایش کیفیت سبد غذایی خانوار

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 14 دی 1401

از برنامه فناورانه را می بینید که در آن مجتبی هادیان مدیرعامل صنایع غذایی آستان قدس رضوی بخشی از دستاوردها و رسالت این مجموعه را معرفی کرد.

دیدگاه کاربران
<