نظر برانکو درباره تماشاچی های ایرانی

تماشا اسپرت
منتشر شده در 23 بهمن 1396

برانکو: در این 8 سال تجربه کاری ای که در ایران داشتم رفتار ناشایست تماشاگران ایرانی خیلی کم و ناچیز بوده!

دیدگاه کاربران