معرفی کامل شهر لولمان

اکوملک
منتشر شده در 16 شهریور 1399

یکی از روستاهای دیدنی لولمان روستای کرباسده می باشد. روستای کرباسده از آب و هوای معتدل و مرطوبی برخوردار است. این روستا روستای مبارک آباد را هم شامل می شود. این مناطق به دلیل کمتر شناخته شدن آنها از مناظری بکر و دست نخورده برخوردارند.


برای آشنایی کامل با شهر لولمان شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.


 https://ecomelk.com

دیدگاه کاربران