علائم سرماخوردگی را به حساب کرونا بگذارید. نیاز به آزمایش کرونا نیست.

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 آبان 1399

علائم سرماخوردگی را به حساب کرونا بگذارید. نیاز به آزمایش کرونا نیست.

دیدگاه کاربران