خودت را ارضا کن

من پنهان
منتشر شده در 03 آذر 1399

سلام 


دوران طاقت فرسا و دشواری را در حال سپری کردن هستیم بهترین #توصیه برای ت#تحمل و حتی #بهره‌برداری از این شرایط رسیدن به #رضایت_درون می‌باشد که البته کار ساده‌ایی هم نیست ولی برای رسیدن به #تعادل و در نهایت #موفقیت ضروری است.

دیدگاه کاربران