سمینار هدف-ویدا فلاح-بخش2

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 16 اسفند 1397

ویدا فلاح مدرس دوره هایی از قبیل مدیریت استرس، هوش هیجانی، تفکر عقلانی، سایه ها و دوره هایی در این راستا می باشد. ویدئوی حاضر، بخش کوتاهی از سمینار هدف در دانشگاه تهران است.


www.vidafallah.com

http://telegram.me/life_skills

دیدگاه کاربران