فیلم کوتاه وحشتناک Alexia

ترنج
منتشر شده در 08 خرداد 1398

این فیلم کوتاه در ژانر وحشت روایتگر داستان پسر جوانی است که تا دیروقت در حال پیام حرف زدن با یکی از دوستانش است که در پایان به دلیل اختلاف تصمیم می گیرد تا دوستی مجازی خود را با وی پایان دهد. ولی این سرانجام سرآغاز دقایقی کابوس بار برای پسر جوان است که ابتدا از همان صفحه ی مانیتور آغاز شده و تصاویر و یک صحنه ترس آنی شوک آور را نمایش می دهد.

دیدگاه کاربران