مانوری از تیم ستاره های ترکیه

کلانتر
منتشر شده در 03 خرداد 1396

مانور صحنه آهسته از تیم نمایش پروازی ستاره های ترکیه

دیدگاه کاربران