ادامه نابسامانی ها در بازار مرغ

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 اسفند 1399

مدتی است که مرغ در بازار کم یاب شده است و مسدئولان تنظیم بازار می‌گویند


 


که تولید را افزایش داده و حتی خروج مرغ از استان هم ممنوع کرده اند.


معاون بازرسی سازمان صمت هم که مهمان حضوری بخش خبری 20 در روز پنجشنیه گذشته بود از ثبات بازار سخن می‌گفت که امروز خبرنگار ما سری به بازار زد.


 مرغ فروشان می‌گویند وضعیت به نسبت بهتره شده است اما همچنان مرغ کم است.


به گفته مسئولان ستاد تنظیم بازار مصرف گوشت مرغ مردم استان روزانه 60 تا 70 تن است که در حال حاضر به 100 تن رسیده است.

دیدگاه کاربران