خطر دسترسی‌های غیرمجاز را جدی بگیرید

سواد رسانه ای
منتشر شده در 22 مهر 1400

هرقدر که اطلاعات بیشتری از ما در فضای مجازی بارگذاری شود خطر دسترسی‌ غیرمجاز به داده‌های ما هم بیشتر می‌شود بنابراین باید مراقب امنیت داده‌هایمان باشیم. همان‌طور که افراد سودجو تلاششان را برای دسترسی به داده‌های ما انجام می‌دهند ما هم با اشتباهاتی داده‌ها و اطلاعات محرمانه خود را در معرض خطر دسترسی‌های غیرمجاز قرار می‌دهیم. اگر می‌خواهید این اشتباهات را بدانید این ویدئو را تماشا کنید.

دیدگاه کاربران