کلیپ تبریک ولادت امام زمان و نیمه شعبان 1400

به سوی نور
منتشر شده در 07 فروردین 1400

امام زمان عزیز !ما خیلی دلتنگ تو هستیم شنیدم تو بیشتر دلتنگ مایی!اگر چشمه دلتنگ تشنه باشه خیلی زیباست !... خدا تو رو خیلی صبور و مهربون آفرید ... خواب دیدم که وقتی چشمه آب حیات خیلی دلتنگ تشنه ها میشه عاقبت انقدر دعا میکنه که خدا چشمه آب حیات رو بخار میکنه ... آب حیات ابر میشه و سرزمین به سرزمین میاد و بر سر تشنگان خسته می باره ... تعبیر همه خوابهای خوب تو هستی یا امام زمان عج ... ما وقعا منتظر تو هستیم ....

دیدگاه کاربران