اولین خودروی سامسونگ خودران و مبتنی بر واقعیت افزوده

بهترین ها
منتشر شده در 24 دی 1400

سامسونگ در حال کار روی خودروی خودرانی است که به واقعیت افزوده مجهز است و قابلیت های عجیب و تاحدودی علمی تخیلی در اختیار رانندگان قرار می دهد.

دیدگاه کاربران