140 هزار خودروی ناقص در پارکینگ ایران خودرو و سایپا!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 شهریور 1400
دیدگاه کاربران