138.برداشتن تومور بزرگ مغزی

دکتر گیو شریفی (جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات )

تومور بزرگ گلیوم مغزی که به شکل یکجا خارج گردید که به این حالت انبلاک رزکسیون اطلاق میگردد بیمار اقای میانسال که با سردرد و اختلال اخلاقی امدند در عمل جراحی از دسنگاه نویگیشن و یا همان ناوبری جراحی کمک گرفتیم تا محل دقیق تومور را مشخص کنیم

دیدگاه کاربران